1993.ÉVI NYUGDIJBIZTOSÍTÁSI ÖNKORM.KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS (1993.05.21) 

A nyilvántartásba vett szervezetek

Szervezet neve Szervezet rövidítése Szervezet típusa
AUTONOM SZAKSZEVEZETEK ORSZÁGO S KOORDINÁCIÓJA AUTONOM  Társadalmi szervezet 
ÉRTELMISÉGI SZAKSZERVEZETI TÖM ÖRÜLÉS ÉSZT  Társadalmi szervezet 
FÜGGETLEN SZAKSZERVEZETEK DEMO KRATIKUS LIGÁJA LIGA  Társadalmi szervezet 
KERESZTÉNYSZOCIÁLIS SZAKSZERVE ZETEK ORSZÁGOS SZÖV. KESZOSZ  Társadalmi szervezet 
MAGYAR SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGO S SZÖVETSÉGE MSZOSZ  Társadalmi szervezet 
MUNKÁSTANÁCSOK ORSZÁGOS SZÖVET SÉGE MUNKÁSTAN.  Társadalmi szervezet 
SZAKSZERVEZETEK EGYÜTTMŰKÖDÉSI FÓRUMA SZEF  Társadalmi szervezet