1994.ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS 1.FORDULÓ (1994.05.08) 

A nyilvántartásba vett szervezetek

Szervezet neve Szervezet rövidítése Szervezet típusa
A MAGYAR ÉRDEK PÁRTJA MÉP  Párt 
AGRÁRSZÖVETSÉG AGRÁRSZÖVETS  Párt 
AKTÍV PÁRT AKTÍV PÁRT  Párt 
CIGÁNYOK SZOLIDARITÁSI PÁRTJA CSZP  Párt 
DEMOKRATA KOALÍCIÓ DEKO  Párt 
DEMOKRATA PÁRT DP  Párt 
EGYESÜLT KISGAZDA PÁRT EKGP  Párt 
FIATAL DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE FIDESZ  Párt 
FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT FKGP  Párt 
FÜGGETLEN LIBERÁLIS PÁRT FLP  Párt 
FÜGGETLEN MAGYAR DEMOKRATA PÁR T FMDP  Párt 
HADKÖTELEZETTEK IDEIGLENES SZÖ VETSÉGE HISZ  Párt 
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT KDNP  Párt 
KIEGYEZÉS FÜGGETLEN KISGAZDAPÁ RT KFKP  Párt 
KISGAZDÁK,KISIPAROSOK,KISKERES KEDŐK ÉS ÉRTELMISÉGIEK NEMZ.SZ N-E-SZ  Párt 
KISVÁLLALKOZÓK PÁRTJA POLGÁRI DEMOKRATA SZÖVETSÉG K.V.P.  Párt 
KONZERVATÍV PÁRT GAZDÁK ÉS POL GÁROK SZÖVETSÉGE KONZV. PÁRT  Párt 
KÖZTÁRSASÁG PÁRT KÖZTÁRS.PÁRT  Párt 
LIBERÁLIS POLGÁRI SZÖVETSÉG VÁ LLALKOZÓK PÁRTJA LPSZ VP  Párt 
MAGYAR ANYÁK NEMZETI PÁRTJA MANP  Párt 
MAGYAR CIGÁNYOK BÉKE PÁRTJA MCBP  Párt 
MAGYAR CSALÁDOK ORSZÁGOS SZÖVE TSÉGE CSALÁDI SZÖVETSÉG CSALÁDI SZÖV  Párt 
MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM MDF  Párt 
MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA MIÉP  Párt 
MAGYAR MUNKANÉLKÜLIEK PÁRTJA MMP  Párt 
MAGYAR PIACPÁRT PIACPÁRT  Párt 
MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT MSZMP  Párt 
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT MSZP  Párt 
MAGYAR TERMÉSZETGYÓGYÁSZOK UNI ÓJA MTU  Párt 
MAGYARORSZÁGI SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT MSZDP  Párt 
MAGYARORSZÁGI ZÖLD PÁRT ZÖLDEK  Párt 
MAGYARSÁGÉRT VÁLASZTÁSI SZÖVET SÉG MVSZ  Párt 
MUNKÁSPÁRT MUNKÁSPÁRT  Párt 
NEMZETI DEMOKRATA SZÖVETSÉG NDSZ  Párt 
NEMZETI ERŐK MOZGALMA NEM. PÁRT  Párt 
NÉPAKARAT PÁRT NAP  Párt 
NYUGDÍJASOK PÁRTJA NYUP  Párt 
SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE SZDSZ  Párt 
SZABAD MAGYAR FÜGGETLEN NEMZET I PÁRT SZMFNP  Párt 
SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT SZDP  Párt 
TÖRTÉNELMI FÜGGETLEN KISGAZDA PÁRT TFKP  Párt 
TÖRTÉNELMI MAGYARORSZÁGÉRT PÁR T TMP  Párt 
ZÖLD ALTERNATÍVA A MAGYARORSZÁ GI ZÖLDEK SZÖVETSÉGE ZA  Párt